Privacy Policy

Privacy Policy voor Bezoekers van www.simbashop.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.simbashop.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.SimbaShop.nl staat onder beheer van R.J.S. Reule handelend onder de naam: SimbaShop.


2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.SimbaShop.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b SimbaShop.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

SimbaShop.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d SimbaShop verstuurt geen nieuwsbrieven, mocht SimbaShop dit wel gaan doen dan zal dit in deze privacyverklaring worden opgenomen.
2e SimbaShop verstrekt uw gegevens niet aan derden.


3. Cookies
3a SimbaShop.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SimbaShop.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SimbaShop.nl. De contactgegevens staan vermeld op deze website of bereikbaar via de onderstaande link:

http://www.simbashop.nl/service/about/

5. Disclaimer
SimbaShop.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij SimbaShop.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
SimbaShop.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SimbaShop.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan SimbaShop.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan SimbaShop verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. SimbaShop.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SimbaShop.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x